Meme Hastalıkları

Meme Hastalıkları

Meme Hastalıkları

Meme Kanserli Hastada Tedavi Başarısının Bağlı Olduğu Faktörler Meme Kanserinin Evrelenmesi Meme Kanserinin Belirtileri Meme Kanserini Tedavi Seçenekleri Meme Kanserinde Genetik Kanserin Kötülük Derecesinin Belirlenmesi Meme Kanseri Risk Faktörleri Meme Kanseri İçin Muayene ve Tetkikler Meme Dokusuna ve Meme Kanserine Genel Bakış Meme Biyopsi Tipleri Mastalji Hastalığı Kanserin Vücuda Yayılması İyi Huylu Meme Hastalıkları
Meme kanseri tanısı konulduktan sonra tedavinin planlana bilmesi için hastalığın evrelemesinin yapılması gerekir. Bunun içinde şu testler yapılmalıdır;

 • Akciğer filmi: Akciğerde hastalığın yayılıp yayılmadığının anlaşılmasını sağlar.
 • Karın Ultrasoundu: Karın içi Karaciğer gibi solid organlarda hastalığın yayılıp yayılmadığının anlaşılmasını sağlar.
 • CT scan (Bilgisayarlı Tomografi): Kanserin yayılmasından şüphelenildiği durumlarda ayrıntılı inceleme için kullanılır.
 • PET scan (positron emission tomography): Radyoaktif glukozun damardan verilmesini takiben çekilen tomografidir. Kanserli hücreler bu radyoaktif glukozu tutar ve böylece kanserin yayıldığı organlar tespit edilmiş olur.
 • Kemik taraması (Bone scan): Radyoaktif madde verilerek kemik dokusuna kanser hücresinin yayılıp yayılmadığının incelenmesidir.

MEME KANSERİNİN EVRELERİ:

STAGE 0 ( CARSİNOMA IN SITU): İki tip meme kansinoma insitu vardır.

DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU (DCIS):

Anormal duktus hücrelerini henüz invazyon yapmamıştır. Ancak meme kanseri geliştirme durumu vardır.

LOBÜLER KARSİNOMA İNSİTU (LCIS):

Anormal lobüler hücreler henüz invazyon yapmamıştır. Meme kanseri geliştirme durumları vardır.

memeevre

STAGE 1

Bu kanser evresi 2’ye ayrılır.

STAGE I A

Tümör 2 cm’den küçüktür ve sadece meme dokusu içindedir.

STAGE II B

Tümör meme dokusunda yok ancak lenf nodlarında 0,2-2 mm çapında küçük kümeler halinde mevcut.

memebelirti

STAGE II

Bu kanser evresi 2’ye ayrılır.

STAGE II A
 • Memede tümör yok ancak axillar lenf nodlarında var veya memede tümör 2 cm’den küçük ancak aksillar lenf nodu (+).
 • Memede tümör 2-5 cm ve aksillar lenf nodunda tümör yok.
STAGE II B
 • Tümör memede 2-5 cm arasında ve aksillar lenf nodlarında tümör var.
 • Tümör memede 5 cm’den büyük ancak aksillar lenf nodlarında tümör yok.
STAGE III

Bu kanser evresi 3’e ayrılır.

STAGE III A
 • Memede tümör yok ancak aksillar lenf nodlarında mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda.
 • Tümör meme dokusunda 2 cm’den küçük ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör var.
 • Tümör meme dokusunda 2-5 cm arsında ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör var.
 • Tümör meme dokusunda 5 cm’den büyük ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut.
STAGE III B

Tümör meme dokusunda herhangi bir boyutta olabilir. Ancak gögüs duvarına ve meme derisine yayılmıştır. Ayrıca aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör olabilir.

STAGE III C
 • Tümör meme dokusunda herhangi bir boyutta olabilir. Ancak gögüs duvarına ve meme derisine yayılmıştır. Ayrıca tümör köprücük kemiği altı veya üstü lenf nodunda ve aksillar lenf nodlarında ve sternuma komşu lenf nodlarında olmalıdır.
 • Meme kanseri meme derisine yayılmışsa buna İnflamatuvar Meme Kanseri (Fotoğraf) denir

Stage III C opere edilebilen ve opere edilemeye olarak 2’ye ayrılır.

 • İn operabıl (Ameliyattan fayda görmeyen) Stage III C meme kanseri
 • Aksillar 10 veya daha fazla lenf nodunda kanserin olması
 • Köprücük kemiği altı lenf nodunda kanser olması.
 • Aksillar ve sternuma komşu lenf nodlarında tümör olması.
STAGE IV

Meme kanserinin diğer organlara yayıldığı durumdur.

Meme kanseri çoğunlukla inherediter gen mutasyonu (değişiklik) ile gelişir. Kişinin ailesinden geçen genlere herediter genler denir.

Doç.Dr. Bahadır Ege