ROBOTİK VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

 

Laparoskopik cerrahi karın duvarına açılan küçük deliklerde (Trokar girişleri) laparoskopik cerrahi aletler kullanılarak ameliyatların yapılmasıdır. Özellikle reflü cerrahisi, obezite cerrahisi, kolon cerrahisi ve özelikle zor laparoskopik cerrahilerde (Daha önce açık ameliyat olmuş karın içi yapışıklığı olan hastalar, aşırı kilolu, akut enfeksiyonlu vakalar…vb) deneyimli ekibe ve geniş vaka serilerine sahiptir. Robotik cerrahi uygulamalarında da deneyime sahip cerrahi ekibi laporoskopik olarak yapılan tüm ameliyatları robotik cerrahi (Robotik ve Laparoskopik Cerrahi) ile de gerçekleştirilebilmektedir.

 

Robotik cerrahinin gelişimi ile cerrahi hastalıkların tedavisinde Robot kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Minimal invaziv cerrahi (Robotik ve Laparoskopik Cerrahi) bir çok cerrahi uygulamada sağladı görüntü kalitesi ve cerrahi aletlerin kullanımındaki kusursuzluk sayesinde dar alanlarda zorlu manipülasyonların başarılı bir şekilde yapılmasını sağladı. 

 

Robotik ve Laparoskopik Cerrahi Avantajları:

Hastada en az kesi ile büyük ameliyatların yapılabilmesi.

Cerrahi robotik ekipmanların hareketlerinin hassas, kanama kontrolünün iyi yapılabiliniyor olması sebebi ile en az kan kaybı.

Cerrah kesi yerlerinin küçük olması ile daha az ağrı.

Ameliyat sonrası hızlı iyileşme ile hastanede kalış süresinin çok kısa olması.

Obez ve aşırı kilolu hastalarda açık ameliyat zorluğu, da Vinci robotik cerrahi ile ortadan kalkmıştır.

Daha iyi görüntü ve el becerisi sunabilen ekipmanlar ile açık cerrahi ve laparoskopik cerrahiden üstün.

3 boyutlu görüntü ve yönetilebilir-büyütme özelliği olan kamera sayesinde cerrahi sahanın çok net olarak ayrım yapılabilmesi.

Robotik kolların insan el bileğine benzer hareket tarzı sayesinde insan elinin yapabileceği tüm fonksiyonların yapılabilmesi.

İnsan elinin istem dışı gerçekleştirdiği titremelerin robotik cerrahide görülmemesi.

Cerrahın ameliyatları oturarak yapması sonucunda, uzun süren ameliyatlarda  cerrahın konforun artması ve fiziksel stresin ortadan kalkması.

 

Robotik Cerrahinin En Sık Kullanıldığı Ameliyat Tipleri:

Gastrektomi (Mide kanserlerinde).

Tek port kolesistektomi .

Sleeve gastrektomi (Obezite cerrahisi).

Splenektomi (Dalak hastalıklaırnda).

Rektal prolapsus amaliyatı.

Paraözefagial fıtık cerrhisi (Mide fıtığı/reflü cerrahisi).

Karın ve kasık fıtığı amelyatları.

Sağ kolektomi (Sağ kolon kanserlerinde).

Sol kolektomi (Sol kolon kanserlerinde).

Pankreatektomi (Pankreas kanserlerinde).

Aşağı anterior rezeksiyon (Rektum kanserlerinde).

 

Robotik Kolorektal Kanser Cerrahi

Robotik Kolesistektomi:

Robotik kolesistektomide göbek deliğinden girilerek robotik cerrahi enstrümanlarla safra kesesi ameliyatı yapılmaktadır. Böylece cerrahi yara izi olmamakta ve ameliyat sonrası ağrı azalmaktadır.

Robotik Obezite Cerrahisi:

Robotik cerrahi ile laparoskopik olarak yapılan Sleeve gastrektomi (Mide küçültme) ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Özellikle 3 boyutlu görüntü ve dar cerrahi alanlardaki üstünlüğü bu ameliyatta robotik cerrahiyi öne çıkarmaktadır.

 

Robotik Kolon Kanseri Cerrahisi:

Robotik cerrahi 21. yüz yılın cerrahi alanında ki en önemli gelişmelerinden biri oldu. Cerrahi tedavinin son 40 yılda kapalı cerrahiye yani laparoskopik cerrahiye evrildi. Gelinen noktada robotik cerrahi kapalı cerrahinin son aşaması gibi görülmektedir. Açık cerrahinin bir alternatifi olmuştur. Tüm kapalı cerrahilerde olduğu gibi Robotik cerrahide de hasta ve cerrah açısından ciddi konfor sağlayıcı özellikler mevcuttur. Robotik cerrahi bilinenin aksine ameliyatın hiçbir aşamasında sanal gerçeklik yada sanal zeka kullanmaz. Ameliyatın hiçbir aşamasında cerraha yol veya teknik göstermez. Aslında tamamen mekanik bir sistemdir ve cerrahın komutlarını uygulayan bir dizi laparoskopik koldan oluşur.

 

Cerraha daha iyi görüntü, daha iyi ulaşılabilirlik sağlar. Özellikle vücudun dar alanlarında yerleşen rektum, prostat gibi organların çıkarılmasında avantaj sağlamaktadır. Kanser cerrahilerinde, fıtık cerrahilerinde, safra kesesi ameliyatlarında dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Kolon kanseri kalın bağırsaktan köken alan ve insanoğlunda sık görülen kanserlerden biridir. Bu nedenle dünya sağlık örgütü önerisi ile 50 yaş üzeri herkese kolonoskopi uygulanmalıdır. Kolon kanserinin erken tanı alması çok önemlidir. Robotik cerrahi ile tedavi edilen hasta iyileşme sonrasında kanserin patolojik durumuna göre kemoterapi alması gerekebilir. Bu tedaviler tamamlayıcı tedavilerdir.

 

Kolon kanseri kolon poliplerinden gelişir…

Bu nedenle kolon poliplerini kolonoskopi ile tespiti ve çıkarılması çok önemlidir. Biz erken evre kanserleri kolonoskopi ile tedavi edebilmekteyiz. Hastalık uygunsa polip ucunda yerleşmiş ve mukozayı geçmediyse kolonoskopi ile çıkarılabilir. Rektumun erken evre kanserleri anüsten yerleştirilen özel aletler yardımı ile eksize edilebilir. Rektum kolonun anüse açıldığı son 12-15 cm’lik kısmına verilen özel addır. Kolonun bir parçası olmasına rağmen kanserinin tedavisi farklılık arz etmektedir. Genel yaklaşım ameliyat öncesi radyoterapi uygulanması ve sonrasında ameliyat yapılmasıdır. Robotik cerrahi rektumun pelvik dar alanda yerleşmesi nedeniyle avantaj sağlayabilmektedir. Rektum kanserinin sfinktere yakınlığı hastanın kolostomi veya kolostomisiz yaşamasının karar verilmesinde çok önem arz etmektedir. Sfinkterin etkilendiği durumlarda bu alana uygulanan özel bir teknik olan pull-through ameliyatı yapılabilmektedir.

 

Bu ameliyat sayesinde hasta kolostomisiz bir yaşam sürebilir. Robotik cerrahi uygulaması için hekimin bu konuda eğitim alması ve sertifikası olması gerekiyor. Her cerrahın bu ameliyatı yapma yetkisi yok. Belli oranda deneyim ve robotu kullanmasını bilmesi ve eğitimini alması gerekiyor. Robotik cerrahi ameliyatlarını 2012 yılından beri yapmaktayım. Çok çeşitli robotik cerrahi tedavileri gerçekleştirdim. Tek kanaldan safra kesesi ameliyatı ve robotik tüp mide ameliyatlarını içeren 2 adet uluslararası çalışmam mevcut (New Maneuver in Robotic Single-Port Cholecystectomy.A18.Ege B, Gulen M.J Coll Physicians Surg Pak. 2017 Aug;27(8):505-507. Doi: 2680.

 

Robotic Sleeve Gastrectomy for Morbit Obesity. Ege B, Gulen M.J Coll Physicians Surg Pak. 2018 Mar;28(3):226-228. doi: 10.29271/jcpsp.2018.03.226). Bu anlamda 8 yılı aşkın robotik cerrahi tecrübesine sahibim. Robotik cerrahi seçilmiş vakalarda hastalığın tedavisinde avantaj sağlayabilen ileri teknolojik bir uygulamadır. Her yüksek teknolojide olduğu gibi uygulayıcının tecrübesi ve bu alanda eğitimi önem arz etmektedir.

 

Prof. Dr. Bahadır Ege’nin Google Scholar üzerinden tüm bilimsel araştırma yazılarına ulaşmak için tıklayınız.