Anal Fistül Hastalığı ; Tıp literatüründe anal fistül olarak bilinen makatta akıntılı çıban günlük yaşamda karşılaşılan en ciddi sorunlardan bir tanesi olarak dikkatleri çeker. Bağırsak ile makat derisinin arasında anormal bir şekilde ortaya çıkan kanalı ifade eder. Bu problem anal kanaldaki bezlerin enfeksiyonu sonucu gelişen perianal apse ile meydana gelir. Anüs ya da makta denen kısımdaki kas ve anal yapılar ıkınma ve dışkılama noktasında oldukça önemli olması olası apseleşmenin ciddi ağrılara neden olmasını doğurur.

 

Anal FistülAnal Fistül Hastalığı ve Anal Apse (Makatta Apse) Nedir?

Makatta Apse oluşması durumunda bireylerin oturup kalkmada problem yaşaması kaçınılmazken yürürken bile ağrı hissetmek olasıdır. Günlük yaşamınızı çok ciddi manada olumsuz etkileyecek olan apsenin mutlaka uzman bir cerrah tarafından boşaltılması ve tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olan makatta apsenin nasıl ortaya çıktığını inceleyelim.

 

Lazerle Fistül Ameliyatı

Anal Fistül Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Anüs fistülü oluşumu sonrasında ağrı ve yangı hissi genel manada sizi rahatsız etse de bazen bu bölgede görülen rahatsızlığın tam olarak anlaşılabilmesi için diğer bazı belirtilerin de incelemesi gerekir. Bu anlamda aşağıdaki belirtilerle karşılaşıyorsanız mutlaka Prof. Dr. Bahadır Ege’ye başvurmanız gerekir.

Dışkılama esnasında kanama veya dışkının kanlı olması,

Anüs bölgesinde kokulu ve iltihaplı akıntı,

Makat bölgesindeki derinin ciddi derecede hassaslaşması,

Dışkını yaparken ağrı duyulması,

Genel halsizlik ve ateş,

Yürürken hissedilen ağrının otururken daha da şiddetlenmesi,

Makatta apsenin gözle görülür derecede belirginleşmesi,

Makat bölgesinde şişkinlik ve kızarıklık olması durumunda mutlaka makatta apse teşhisi için doktorunuz ile görüşmelisiniz.

 

Anal Fistül Hastalığı ve Makatta Apse Neden Oluşur?

Makatta Apse oluşumunu tetikleyen en önemli faktör salgı bezlerinde ortaya çıkan bozukluklar olsa da hastalığın ilerlemesine neden olan belli başlı diğer faktörlerin varlığından da söz edilebilir. Bu nedenle kronik ishal, crohn hastalığı, kalın bağırsak hastalıkları, şeker hastalığı, tüberküloz, makatta yara veya tahriş durumlarında anüs fistülü ile karşı karşıya kalmanız muhtemeldir. Ortaya çıktıktan sonra belirtiler gösteren ve hastanın ciddi ağrılar yaşamasına neden olan anal fistülü oluşumunu belirlemek adına makat bölgesindeki aşağıdaki durumları takip etmeniz gerekecektir.

 

Anal Fistül TedavisiAnal Fistül Tedavisi Nasıldır?

Anal Fistül Tedavisi yapılmadan önce Prof. Dr. Bahadır Ege tarafından gerçekleştirilen proktolojik muayene ile makatta apse oluşumunun türü belirlenir. Fistülün tipi ve altta yatan nedenlerin belirleme işleminin tedavide başarı elde edilebilmesinde çok önemli rol oynadığını ifade etmek gerekir. Zira bu sayede tedavi uygulaması için bir yol haritası çizilerek hastalığın tekrar etmesine karşı etkin önlemler alınır.

Makatta Apse Tedavisinin cerrahi olduğu ve herhangi bir ilaçla hastalığı ortadan kaldırmanın söz konusu olmadığı ifade edilmelidir. Bu anlamda başvurulacak cerrahi uygulamaları aşağıdaki şekilde sıralamak gerekir.

 

Fistülomi

Fistül Kanalı adı verilen bölgeye açık olarak müdahale edilmesinin ifade eden bu cerrahi uygulama açık yara iyileşmesi ismi ile de anılır. Genellikle hastalığın başlangıç aşamasındaki hastalara uygulanan fistülomi 4 ila 6 hafta arasında tamamen iyileşme sağlarken hastalığın tekrar etme durumunu da en aza indiriyor.

 

Seton

Makatta Apsenin dışkı ve gaz tutmada kullanılan iç ve dış kasları içermesi durumunda başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Kaslar arasına yerleştirilen seton adı verilen yabancı cisim ile kasların kesilmesi sağlanırken bu yöntemde gevşek ve kesici olmak üzere 2 tip kullanılır. Hastalığın tekrar etmesini çok önemli ölçüde ortadan kaldıran seton teknikleri son yıllarda Avrupa ve Amerika’da ciddi derecede kullanılmaktadır. Anal fistül hastalığı ile ilgili yaptığım çalışmalar ile dünya literatürüne katkı sağladım (Hybrid seton for the treatment of high anal fistulas: results of 128 consecutive patients. Ege B, Leventoğlu S, Menteş BB, Yılmaz U, Öner AY.Tech Coloproctol. 2014 Feb;18(2):187-93. doi: 10.1007/s10151-013-1021-z. Epub 2013 Apr 30.PMID: 23633241)

 

Diğer Yöntem ve Teknikler:

İlerleme Flep Prosedürleri

LIFT

Lazer ile Fistül Kapatma

VAFT

Anal Plug

Doku Yapıştırıcısı

Kök Hücre Uygulaması

 

Makatta Apse Oluşumu Tekrarlar Mı?

Makatta Apse Oluşması tekrarlaması muhtemel bir hastalık olsa da bu hastalığın tekrar etmemesi adına belli başlı önlemlerin alınması gerekir. Bu noktada özellikle doğru teşhis konması ve konan teşhise göre en uygun cerrahi müdahalenin gerçekleştirilmesi hastalığın tekrar etmemesi adına önemlidir. Prof. Dr. Bahadır Ege gözetiminde gerçekleştirilecek müdahaleler ile makatta oluşacak apsenin tekrarlama riski uygun tedavi, yakın takip ve hızlı müdahile ile en aza indirilmektedir.

 

Anal Fistül Hastalığı Tedavisi Fistül Kansere Neden Olur Mu?

Anal Fistül mutlaka zamanında teşhis edilip derhal tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalığın ciddiye alınmaması ve 10 yıl gibi bir süre ile hastada varlığını sürdürmesi kanser gibi durumların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu anlamda makat bölgesindeki sorunların fark edilir edilmez doktor ile paylaşılması gerekir. Prof. Dr. Bahadır Ege’nin bu konudaki bilgi birikimi ve tecrübesi kanser riskinin en aza indirmek ve kontrolünü yapmakta katkı sağlayacaktır.

 

Anal Fistül Tedavisinde Sorun Çıkar Mı?

Makat gibi oldukça hassas bir bölgede ortaya çıkan bir hastalık olması nedeni ile çok ciddi bir planlama gerektiren anal fistül Doç. Dr. Bahadır Ege ve ekibinin gözetiminde olası riskler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

 

Makatta Apse Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Utanma duygusu veya cerrahi müdahaleden korku neticesinde makatta apseyi  gizleyen hastalarda daha ciddi problemlerin ortaya çıkması muhtemeldir.  Apsenin uygun tedavi edilmemesi fistül hastalığının tedavisi zor komplike hastalığa dönüşmesine sebep olacaktır.

 

Makatta Apse Tedavisi Ağrılı Mıdır?

Makatta Apse Tedavisi yapılırken ağrı hissetmeniz söz konusu olmaz. Zira tercih edilen uygulamaya göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleşen operasyon sonrasında Doç. Dr. Bahadır Ege tarafından önerilen ilaçlarında yardımı ile hastalığın hızlı ve ağrısız iyileşmesi için gerekenler yapılacaktır.

 

Makatta Apse Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tedavi süresi makattaki apsenin durumuna ve uygulama tipine bağlı olarak değişse de genellikle 15-20 dakikalık bir süreç cerrahi müdahale için yeterlidir.

 

Cerrahi Müdahale Sonrası Gaz ve Dışkı Tutmada Sorun Olur Mu?

Cerrahi uygulama tecrübeli ellerde ve tekniğine uygun yapılırsa apse iyileşmesi genelde sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

 

Perianal AbsePerianal Abse ve Fistül Tedavisi

Yılların deneyimi, teknoloji ve bilimin kullanıldığı çağdaş tedavilere bizzat katkı sağladık. Şimdi bu birikimi ve tecrübeyi sizin Perianal Abse ve Fistül Tedavisi ile sağlığınıza kavuşmanız için kullanacağız.

Sorununuzun tedavisinde bize yardımcı olmanız ve size söylenenleri harfiyen yapmanız çok önemli.

İlk aşamada hastalığınızla ilgili ayrıntılı bir sorgulama ve değerlendirme yapılacak, sorununuzun tam tanımı, evresi gibi unsurlar kaydedilip size de anlatılacaktır. 

Perianal Fistül, anal bölgedeki bir açıklıktan (ağız) aralıklı veya devamlı akıntı ile karakterlidir. Genellikle geçirilmiş bir anal abse sonrası gelişirler.

Nüks Anal Fistül Tedavisi konusunda en önemli sorunlardan biridir. Diğer önemli sorunsa cerrahi sonrası gelişebilecek gaz-giata tutamama durumudur.

Bu sorunun engellenmesi doğrultusunda tecrübe ve cerrahi sırasında anal kasların (sfinkter kaslarının) korunup, cerrahi sonrası tutamama (inkontinens) komplikasyonundan uzak durulması esastır. 

Her nükste tedavi daha da zorlaşır ve kasların korunması daha  riskli hale gelir.

 

Perianal Fistül TedavisiPerianal Fistül Tedavisi İçin Kullanılan Yöntemler:

Fistülün tam haritalandırılması, tiplendirilmesi.

Ek sistemik hastalıklar ya da inflamatuar barsak hastalığının araştırılması.

Basit fistüllerde fistülotomi tarzında cerrahi tedavinin gerçekleştirilmesi.

Uygun vakalarda lazer uygulaması (Sfinkter koruyucu işlemdir).

Komplike fistüllerde Elas. Tek. Seton uygulamaları.

Ameliyat sonrası önerilerle hastaların nüks hastalık ve fonksiyonel durum açısından yakın takibi perianal fistül tedavisi arasındadır.

Anal apsesi anal bölgede ağrılı ve ateşin eşlik ettiği kitle formasyonu ile karakterli iltihabi bir durumdur.

Perianal abse ve perirektal abselerin primer tedavisi insizyon ve drenajdır. 

Antibiotikler tedavide yardımcıdır, ancak primer tedavi olarak kullanılmamalıdır. 

Abse drenajları çoğu kez lokal anestezi ile ayaktan yapılabilir. 

İyi bir drenajdan sonra birçok abse fistül gelişmeden iyileşir ancak % 50 hastada fistül gelişmesi beklenir.

 

Prof. Dr. Bahadır Ege’nin PubMed üzerinden tüm bilimsel araştırma yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Bahadır Ege’nin Google Scholar üzerinden tüm bilimsel araştırma yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Bizimle iletişime geçin...

Kliniğimizi arayarak bilgi & randevu alabilir ya da tıbbi ikinci görüş formunu doldurarak Prof. Dr. Bahadır Ege'ye ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ