Paratiroid Hastalıklar; paratiroidbezi, salgıladığı paratiroid hormonu ile vücuttaki kalsiyum ve fosfor metabolizmasını ayarlayan organdır. Tiroid bezinin etrafında bulunan mercimek büyüklüğünde yaklaşık 4 adet bezdir. Bir ya da daha fazlasının aşırı çalışması sonucunda hiperparatiroidi denilen durum ortaya çıkar. Böylelikle hastada kan kalsiyum düzeyleri yükselir ve kemik yoğunluğunda azalma olmaya başlar. Zamanında fark edilip tedavi edilmezse idrar yollarında taş oluşumu ve kemik kırıklarına yol açabilir. Bazen kalsiyum düzeyleri hayatı tehdit edecek düzeylere kadar çıkabilir. Kan tetkikleri, boyun ultrasonu ve nükleer tıp tanı yöntemleri ile tanı konulur. Tedavisi cerrahi olarak fazla çalışan dokuları çıkarmaktır.

 

Paratiroid AdenomuParatiroid Hastalıklar (Adenom) Tedavisi

Paratiroid Adenom Tedavisi; bir ya da daha fazlasının aşırı çalışması sonucunda hiperparatiroidi denilen durum ortaya çıkar. Böylelikle hastada kan kalsiyum düzeyleri yükselir ve kemik yoğunluğunda azalma olmaya başlar.

Zamanında fark edilip yapılmazsa idrar yollarında taş oluşumu ve kemik kırıklarına yol açabilir.

Bazen kalsiyum düzeyleri hayatı tehdit edecek düzeylere kadar çıkabilir. Kan tetkikleri, boyun ultrasonu ve nükleer tıp tanı yöntemleri ile tanı konulur.

 

Paratiroid Adenomu Nedir?

Paratiroid Bezinin iyi huylu tümörü olmaktadır.

 

Paratiroid Adenomu Belirtileri

En sık görülen belirtileri kas güçsüzlüğü ve kramplar, eklem ağrıları, karın ağrısı, bulantı, kusma, depresyon ve halsizlik şeklinde baş göstermektedir.

 

Hastalığa Genel Bakış:

Paratiroid bezi, salgıladığı paratiroid hormonu ile vücuttaki kalsiyum ve fosfor metabolizmasını ayarlayan organdır. Tiroid bezinin etrafında bulunan mercimek büyüklüğünde yaklaşık 4 adet bezdir. Bir ya da daha fazlasının aşırı çalışması sonucunda hiperparatiroidi denilen durum ortaya çıkar. Böylelikle hastada kan kalsiyum düzeyleri yükselir ve kemik yoğunluğunda azalma olmaya başlar. Zamanında fark edilip tedavi edilmezse idrar yollarında taş oluşumu ve kemik kırıklarına yol açabilir. Bazen kalsiyum düzeyleri hayatı tehdit edecek düzeylere kadar çıkabilir. Kan tetkikleri, boyun ultrasonu ve nükleer tıp tanı yöntemleri ile tanı konulur. Tedavisi cerrahi olarak fazla çalışan dokuları çıkarmaktır.

 

Paratiroid Adenomu TedavisiParatiorid Adenom Tedavisi

Paratiroid Adenom Tedavisi; bir ya da daha fazlasının aşırı çalışması sonucunda hiperparatiroidi denilen durum ortaya çıkar. Böylelikle hastada kan kalsiyum düzeyleri yükselir ve kemik yoğunluğunda azalma olmaya başlar.

 

Paratiroid Adenom Tedavisi…

Zamanında fark edilip yapılmazsa idrar yollarında taş oluşumu ve kemik kırıklarına yol açabilir.

Bazen kalsiyum düzeyleri hayatı tehdit edecek düzeylere kadar çıkabilir. Kan tetkikleri, boyun ultrasonu ve nükleer tıp tanı yöntemleri ile tanı konulur.

Tedavi: cerrahi olarak fazla çalışan dokuları çıkarmaktır.

 

Tiroid Ultrasonografi: 

Tiroid Ultrasonografi tiroid bezinin boyutlarını, iç dokusunu ve nodülleri incelemek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Tetkik öncesi herhangi bir hazırlığa gerek yoktur ve 10-15 dakika süren ağrısız bir işlemdir.

 

Paratiroid Adenomu TanısıTroid, Paratiroid Sintigrafisi ve Radyo Aktif İyot Tedavisi

Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı güvenilir ve ağrısız bir yöntemdir. Bu amaçla radyoaktif maddeler veya bununla hazırlanan bazı özel kimyasal bileşikler vücuda genellikle damar yoluyla, bazen de ağız yoluyla verilerek ilgili organ ve sisteme ait fizyolojik görüntüler elde edilir. Tiroid nodüllerinin aktif (sıcak) veya hipoaktif (soğuk) ayrımı yapılır. Soğuk nodüllerden kanser gelişme ihtimali sıcak nodüllere oranla daha yüksektir. Tiroid kanseri tanısı alan hastalarda cerrahi tedavi sonrası kalan dokuların yok edilmesinde radyoaktif iyot (atom tedavisi) kullanılır.

 

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB)

Genellikle adı nedeniyle korkulan ancak uygulaması kolay ve riski son derece düşük olan bir işlemdir. Bir santim civarındaki nodüllere biyopsi yapmak, tüm dünyada kabul gören bir kuraldır. Hastaya cerrahi tedavi düşünülse bile cerraha, operasyon sırasında yol göstermesi açısından biyopsi yapılması uygun olur. Çok ağrılı bir işlem olmadığı için çoğunlukla anestezi uygulamak gerekmez.

 

Prof. Dr. Bahadır Ege’nin Google Scholar üzerinden tüm bilimsel araştırma yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Bizimle iletişime geçin...

Kliniğimizi arayarak bilgi & randevu alabilir ya da tıbbi ikinci görüş formunu doldurarak Prof. Dr. Bahadır Ege'ye ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ