Meme Kanseri tanısı konulduktan sonra tedavinin planlana bilmesi için hastalığın evrelemesinin yapılması gerekir.

 

Meme KanseriMeme Kanseri Evrelenmesi

Akciğer Filmi: Akciğerde hastalığın yayılıp yayılmadığının anlaşılmasını sağlar.

Karın Ultrasoundu: Karın içi Karaciğer gibi solid organlarda hastalığın yayılıp yayılmadığının anlaşılmasını sağlar.

CT Scan (Bilgisayarlı Tomografi): Kanserin yayılmasından şüphelenildiği durumlarda ayrıntılı inceleme için kullanılır.

PET Scan (Positron Emission Tomography): Radyoaktif glukozun damardan verilmesini takiben çekilen tomografidir. Kanserli hücreler bu radyoaktif glukozu tutar ve böylece kanserin yayıldığı organlar tespit edilmiş olur.

Kemik Taraması (Bone Scan): Radyoaktif madde verilerek kemik dokusuna kanser hücresinin yayılıp yayılmadığının incelenmesidir.

 

Meme Kanseri Hastasında Tedavi Başarısının Bağlı Olduğu Faktörler:

Kanserin evresi (tümörün büyüklüğü, lenf nodlarına ve diğer organlara yayılıp yayılmaması),

Kanserin tipi,

Tümör dokusunda östrojen ve progesteron reseptör düzeyi,

HER-2/neu reseptör düzeyi,

Tümörün büyüme hızı,

Tümörün tekrarlama hızı,

Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, meonopozal durumu,

Kansere yeni tanı konulup konulmadığı veya nüks olup olmadığı.

 

Meme Kanseri Evleri:

STAGE 0 (CARSİNOMA IN SITU):

İki tip meme kansinoma insitu vardır.

DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU (DCIS): Anormal duktus hücrelerini henüz invazyon yapmamıştır. Ancak meme kanseri geliştirme durumu vardır.

LOBÜLER KARSİNOMA İNSİTU (LCIS): Anormal lobüler hücreler henüz invazyon yapmamıştır. Meme kanseri geliştirme durumları vardır.

STAGE I: 

Bu kanser evresi 2’ye ayrılır.

STAGE I A: 

Tümör 2 cm’den küçüktür ve sadece meme dokusu içindedir.

STAGE II B: 

Tümör meme dokusunda yok ancak lenf nodlarında 0,2-2 mm çapında küçük kümeler halinde mevcut.

STAGE II: 

Bu kanser evresi 2’ye ayrılır.

STAGE II A:  

Memede tümör yok ancak axillar lenf nodlarında var veya memede tümör 2 cm’den küçük ancak aksillar lenf nodu (+).

Memede tümör 2-5 cm ve aksillar lenf nodunda tümör yok.

STAGE II B:

Tümör memede 2-5 cm arasında ve aksillar lenf nodlarında tümör var.

Tümör memede 5 cm’den büyük ancak aksillar lenf nodlarında tümör yok.

STAGE III: 

Bu kanser evresi 3’e ayrılır.

STAGE III A:

Memede tümör yok ancak aksillar lenf nodlarında mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda.

Tümör meme dokusunda 2 cm’den küçük ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör var.

Tümör meme dokusunda 2-5 cm arsında ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör var.

Tümör meme dokusunda 5 cm’den büyük ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut.

STAGE III B:

Tümör meme dokusunda herhangi bir boyutta olabilir. Ancak göğüs duvarına ve meme derisine yayılmıştır. Ayrıca aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör olabilir.

STAGE III C:

Tümör meme dokusunda herhangi bir boyutta olabilir. Ancak göğüs duvarına ve meme derisine yayılmıştır. Ayrıca tümör köprücük kemiği altı veya üstü lenf nodunda ve aksillar lenf nodlarında ve  sternuma komşu lenf nodlarında olmalıdır.

Meme kanseri meme derisine yayılmışsa buna İnflamatuvar Meme Kanseri (Fotoğraf) denir

Stage III C opere edilebilen ve opere edilemeye olarak 2’ye ayrılır.

İn operabıl (Ameliyattan fayda görmeyen) Stage III C meme kanseri:

Aksillar 10 veya daha fazla lenf nodunda kanserin olması

Köprücük kemiği altı lenf nodunda kanser olması.

Aksillar ve  sternuma komşu lenf nodlarında tümör olması.

STAGE IV: 

Meme kanserinin diğer organlara yayıldığı durumdur.

 

Meme Kanseri BelirtileriMeme Kanserinin Belirtileri

Meme Kanserinin bazı semptomları vardır. Bu semptomlar;

Meme ve axillada (koltuk altı) renk değişikliği ve deride kalınlaşma

Meme boyutunda ve şeklinde değişiklik

Meme derisinde gamzeleşme

Meme başında çöküntü

Meme başından olan  akıntı (özellikle kanlı)

Kızarıklık, şişlik, pullanma gösteren meme başı ve meme

Portakal kabuğu gibi gamzeleşme gösteren meme derisi (bu görüntüye peaud’orange denir) olarak sıralana bilir.

 

Meme Kanseri Tümörü

Meme Kanserini Tedavi Seçenekleri 

Altı tip standart tedavi kullanılır. Bu tedavi seçenekleri şunlardır;

 

Meme Kanseri Cerrahisi1. MEME CERRAHİSİ

Bir çok hastada kanserli meme dokusu çıkarılır ve aksillar lenf nodları kanser hücresi aramak için alınır.

 

1.A MEME KORUYUCU CERRAHİ:

LUMPEKTOMİ: Kanserli alanın etrafında bir miktar sağlam doku olacak şekilde çıkarılmasıdır.

PARSİYEL MASTEKTOMİ (SEGMENTAL MASTEKTOMİ): Meme dokusunun kanserli bölgesinin segmental olarak çıkarılmasıdır.

Eğer hasta meme koruyucu cerrahi ile tedavi edilecekse aksillar lenf nodlarının çıkarılması gerekir. Bu ayrı bir insizyonla (kesi) yapılır.        

Onkoplastik Cerrahi;

Hastalıklı bölge çıkartılır ve aynı zamanda memede dikleştirme yapılır. Bu sayede genişce bir alan meme dokusu bozulmadan çıkarılmış olur. Hastalıklı meme hacmi biraz küçülsede daha dik ve estetik gözükür. Aynı işlemler daha sonra diğer memeyede yapılarak daha estetik görüntü sağlanabilir.

İyileşeme sonrası memenin görünümü (Ameliyat edilen sol meme).

 

1.B TOTAL MASTEKTOMİ:

Cerrahi olarak kanserli meme dokusun alınmasıdır. Bu işlem simple(basit) mastektomi olarakta adlandırılır. Aksillar lenf nodlarının alınması aynı anda veya daha sonrada yapılabilir.

 

1.C MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ:

Cerrahi olarak meme dokusunun ve aksillar lenf nodlarının çıkarılmasıdır.

 

1.D RADİKAL MASTEKTOMİ (HALSTED RADİCAL MASTECTOMY):

Kanserli meme dokusunun göğüs duvarı kasları ve tüm aksillar lenf nodlarıyla birlikte alınmasıdır.

 

1.E NEADJUVAN/ADJUVAN TEDAVİ: 

Kemoterapinin cerrahi öncesi verilmesine NEADJUVAN KEMOTERAPİ  denir. Burda amaç kanserin boyutunu küçülterek evresini geriletmek ve cerrahi tedaviden görülecek faydayı arttırmaktır.

Cerrahi olarak kanserli doku tamamen alınmış olsa da bazı hatalara radyasyon tedavisi (radyoterapi), kemoterapi ve/veya hormon tedavisi uygulana bilir. Bu tedavin amacı nüks (tekrarlama) kanseri engellemektir ve ADJUVAN TEDAVİ olarak adlandırılır.

 

1.F MEME REKONSTRÜKSİYONU (MEME PROTEZİ):

Meme dokusu alınan hastalarda mastektomi sırasında veya sonrasında meme rekonstrüksiyonu (yeniden yapmak) uygulana bilir. Bu rekonstrüksiyon hastanın kendi dokularından veya implantlardan (saline/silicon gel) yapılabilir.

 

Meme Kanseri Meme Protezi2. SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİ:

Sentinel lenf nodunun (SLN) cerrahi olarak çıkarılması işlemine denir. SLN kanserli bölgenin lenf sıvısının ilk olarak direne (süzüldüğü) lenf bezidir. Kanser hücreleri bu lennf bezinde varsa kanser yayılmış demektri. SLN biyopsisi radyoaktif madde/mavi boya (isosulfan blue) kullanılarak yapılır. SLN (-) olduğunda başaka aksillar lenf nodu çıkarmaya gerek yoktur. Hasta bu sayede aksillar lenf nodu diseksiyonundan korumuş olur. Meme kanseri için meme dokusuna gereken cerrahi  tedavilerden biri yapılmalıdır.

 

3. RADYASYON TEDAVİSİ (RADYOTERAPİ):

Radyoterapi (RT) kanser tedavisinde yüksek enerjili X-ray (X-ışını) kullanımıdır. RT kanser hücrelerini ve büyümekte olan diğer hücreleri öldürür.

 

4. KEMOTERAPİ:

Kemoterapi (KT) kanser tedavisinde ilaçların kullanımıdır. Bu ilaçlar kanser hücresinin çoğalmasını ve büyümesini durduru veya kanserli hücreyi öldürür.

Sistemik kemoterapi: Kemoterapik ilacın damardan verilmesidir.

Cerebrospinal kemoterapi: Kemoterapik ilacın beyin omurilik sıvısına verilmesidir.

Regional kemoterapi: Kemoterapik ilacın kanserin yerleştiği bölgeye verilmesidir (örneğin karın içine).

 

5. HORMON TEDAVİSİ

Hormon tedavisi (HT) kanserli hücrenin büyümesini ve çoğalmasını engeller. Östrojen meme kanseri gelişiminde etkilidir ve overlerden salgılanır.

 

TAMOKSİFEN:

Erken evre meme kanserlerinde ve metaztatik meme kanserlerinde kullanılmaktadır.

 

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ:

Postmenopozal dönemdeki hormon bağımlı meme kanserlerinde kullanılır.

 

Meme Kanseri Tedavisi6.TARGETED TERAPİ:

Targeted terapi (TT) ilaçlarla veya özel maddelerle sadece kanser hücrelerinin hedef alındığı tedavidir. MONOCLONAL ANTIBODIES VE THYROSINE KINASE INHIBITOR’leri en sık kullanılan TT ilaçlarıdır.

Trastuzumab (Herceptin):

Human epidermal growth factor HER2’yi bloklayan monoklonal antibodilerdir. Bu yolla tümörün büyümesini engeller. Diğer kemoterapatik ajanlarla kombine  kullanılır.

Lapatinib:

Thyrosine kinase inhibitörüdür. Human epidermal growth factor type 2 ve diğer kanser proteinleri üzerinden etkilidir.  Diğer kemoterapatik ajanlarla kombine  kullanılır.

 

Meme Kanserinde Genetik 

Meme Kanseri çoğunlukla inherediter gen mutasyonu (değişiklik) ile gelişir. Kişinin ailesinden geçen genlere herediter genler denir. Herediter meme kanseri tüm meme kanserlerinin sadece %5-10’u oluşturur. Gen ilişkili meme kanseri gelişmiş hastalarda sağlıklı olan diğer memede de meme kanseri gelişme riski yüksek orandadır. Bu hastalarda over (kadın yumurtalığı) kanseri ve diğer kanser türleri için artmış risk vardır.

Genetik testler kanser riskini artıran genetik mutasyonun olduğu bu ailelere yapılmalıdır.

 

Kanserin Kötülük Derecesinin Belirlenmesi 

Meme Kanser Tanısı konulduktan sonra kanserli dokuda bakılması gereken bazı değerler vardır. Bu değerler hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini etkilerler. Ve aşağıdaki soruların çevaplanmasını sağlarlar,

Kanserin büyüme hızı nasıl ?

Kanserin diğer organlara yayılması nasıl ?

En iyi tedavi nasıl olmalı ?

Kanserin tekrarlaması olacak mı ?

Bu soruların cevaplanması için şu parametrelerin bilinmesi gerekir;

Östrojen ve Progesteron reseptör testi: Kanserli dokuda östrojen ve progesteron reseptör miktarını ölçer. Eğer yüksek düzeyde östrojen ve progesteron reseptör düzeyi varsa bu normaldir. Kanser çok hızlı büyüyordur. Eğer test sonucu (+) ise kanserin hızlı büyümesini engellemek için reseptör bloklayıcı/yarışıcı ilaçlar başlanmalıdır.

 

Human Epidermal Growth Factor Type 2 Receptor (HER2/neu) Testi: 

Bu test kanserli dokuda ne kadar  HER2/neu geni ve  HER2/neu proteini olduğunu ölçer. Eğer yüksek düzeyde HER2/neu geni ve  HER2/neu proteini düzeyi varsa bu normaldir.

Kanser çok hızlı büyüyordur ve uzak metaztazı (başka organlara yayılma) hızlı yapacaktır.Bu nedenle bazı ilçlarla Trastuzumab (Herceptin) ve Lapatirid (Tykerb) bu durum engellenmeye çalışılmalıdır.

Multigen Test:

Kanserli dokudan alınan doku örneğinden yapılan bazı genetik testleri içerir. Kanserin yayılma hızını ve tekrarlama olasılığını belirler. Bu testler şunlardır;

Oncotype Dx:

Stage I veya stage II meme kanserli östrojen (+) ve node (-) olgularda kanserin sonraki dönmede yayılıp yayılmayacağını öngörür. Bu test eğer (+) olursa bu vakalarda kemoterapi ile yayılma riski azaltılmalıdır.

Mamma Print:

Oncotype Dx’te olduğu gibi stage I veya stage II meme kanserli östrojen (+) ve node (-) olgularda kanserin sonraki dönmede yayılıp yayılmayacağını öngörür.

 

Meme Kanseri Risk Faktörleri

Bazı durumlar meme kanseri gelişimini artırır. Bu durumlara risk faktörü denir. Ancak risk faktörlerinin bir kişide olamaması, o kişinin kanser olmayacağı anlamına gelmeyeceği gibi risk faktörüne sahip kişilerinde mutlaka kanser olacağı anlamına gelmez.

Meme kanseri için risk faktörleri şunlardır;

İleri yaşlarında

Erken yaşta adet görme

İleri yaşta ilk doğumunu yapmış olamak veya hiç doğum yapmamış olmak

Kişide meme kanseri öyküsnün olması veya bening (kanser olmayan, iyi huylu) meme hastalığı olması

Göğüs bölgesine veya meme dokusuna radyoterapi almış olması

Mamografide dens meme dokusu

Aşırı alkol tüketimi

Beyaz ırk

Risk faktörlerinden biri veya bir kaçı sizde mevcutsa lütfen bizimle mail, telefon veya randevu talep ederek irtibata geçin.

 

Meme Kanseri İçin Muayene ve Tetkikler 

Fizik muayene ve hikaye: Doktor tarafından meme dokusunun incelenmesi ve risk faktörlerinin sorgulanmasıdır.

Mamografi: Meme dokusunun X-ray filmidir.

Meme ultrasoundu: Yüksek enerjili ses dalgalarıyla meme dokusunun incelenmesidir.

Meme MRI (Magnetik resonance imaging): Bu teknikte radyo dalgası, mıknatıs ve bilgisayar proğramı kullanılarak ayrıntılı meme dokusu görüntüsü elde edilir.

Kan testleri: Ca 15,3 gibi meme kanseri belirteçlerine bakılır.

Biyopsi: Şüphelenilen meme dokusundan alınan örneğin incelenmesi ile kesin tanı patolog tarafından yapılan mikroskobik incelemeler sonrasında konulur.

 

Meme Dokusuna ve Meme Kanserine Genel Bakış 

Meme Kanseri (Breast Cancer) meme dokusu hücrelerinden kaynaklanan bir hastalıktır. Meme dokusu lobül ve duktuslardan oluşur. Her bir memede 15-20 lob bulunur. Bu loblar bir birine duct (kanal) ile bağlı lobüllerden meydana gelir. Her bir memenin kendine ait kan ve lenf damarları vardır. Lenf damarları lenf bezlerine dökülür. Lenf bezleri fasülyeye benzeyen yapılardır. Vücudun değişik bölgelerinde yer alırlar. Lenf bezleri lenf damarlarının getirdiği lenf sıvısını (beyaz kan) süzerler. Enfeksiyon, kanser ve diğer hastalılarla savaşırlar. Böyle durumlarda elle hissedilir boyuta gelir, sertleşir ve/veya ağrılı olurlar. Meme dokusunun lenf sıvısını süzen lenf bezleri memeye en yakın yer olan axilla (koltuk altı), göğüs kafesi içerisinde ve köprücük kemiği üzerinde bulunur.

En sık görülen Meme Kanseri tipi Duktal Karsinoma’dır.

Duktal kansinoma duktus hücrelerinden kaynaklanır. Lob veye lobüllerden kaynaklanan meme kanserine Lobular Karsinoma denir ve meme kanserleri arasında Duktal Karsinomadan sonra görülen en sık tipidir. İnflamatuvar Kanser meme kanserinin en az sıklıkla görünen tipidir ve memede dokusunda kızarıklık,sıcaklık ve şişlikle karakterizedir.

 

Meme Biyopsi Tipleri 

Eksizyonel biyopsi: Şüphelenilen dokunun cerrahi olarak tamamının çıkarılmasıdır.

İnsizyonel biyopsi: Şüphelenilen dokunun cerrahi olarak bir kısmının çıkarılmasıdır.

Core biyopsi: Şüpheli dokudan ameliyatsız olarak kalın özel iğnelerle parça alınmasıdır.

Fine-needle aspiration (FNA) biyopsi (ince iğne aspirasyon biyopsisi): Şüpheli dokudan ameliyatsız olarak özel iğnelerle örnek alınmasıdır.

Mastalji Hastalığı 

Meme hastalıkları kapsamında meme ağrıları kadınları en çok sıkıntıya sokan durumlardan biridir. Bu nedenle bireylerin meme ağrısı konusunda bilinçli ve uyanık olmaları gerekir. Bu konuyu saplantı haline getirmeyiniz. Ancak, bilgili ve tedbirli olunuz …

 

Mastalji Nedir? Nasıl Gelişir?

Mastalji ya da mastodini meme ağrısı demektir. Meme kliniklerine veya hekime meme ikayetleriyle hekime başvuran hastaların yarısına yakınının nedeni meme ağrısıdır.

Üreme çağındaki yaklaşık 3 kadının ikisinde görülmektedir ve bu hastaların yaklaşık %15’inde meme ağrıları ciddi düzeylerde olup ağrı tedavisi gerektirmektedir. Çoğu meme ağrısının nedeni iyi huyludur. Ancak, nadir de olsa altta yatan kötü huylu bir hastalığın olmadığının uzman doktorlar tarafından değerlendirilmesi şarttır.

Adet gören kadınların önemli bölümünde mensturasyona (adet kanamasına) birkaç gün kala memelerde bir yoğunluk, hassasiyet, ağırlık hissi ve bazen de hafif bir ağrı olur. Adetin başlaması ile bu şikayetler birkaç gün içinde kaybolur. Aslında bu düzeyde ağrılar normaldir ve bir hastalığa işaret etmez. Ancak bazen bu şikayetler ve özellikle de ağrı hissi daha belirgin ve kişiyi rahatsız edici karakter kazanabilir.

Ağrının niteliği ve niceliği değişik de olsa en önemli özelliği döngüsel karakterde olmasıdır.

Bu nedenle bu ağrıya DÖNGÜSEL AĞRI da denir. Döngüsel mastalji 33-45 yaşları arasında belirgindir. Genelde her iki memeyi de ilgilendirir. Ağrı aynı taraf koltukaltı ve kola yayılabilir. Çoğu kez menopozla birlikte kaybolur. Menapoz nedeniyle hormon replasman tedavisi yapılan kadınlarda tekrar belirebilir. Döngüsel mastaljinin nedeni kesin olarak aydınlatılamamıştır. Salgılanan hormonlar (östrojen, progesteron, prolaktin) arasındaki ilişki düzensizliği sorumlu tutulmaktadır.

Memede ortaya çıkan diğer ağrı biçimi DÖNGÜSEL OLMAYAN MASTALJİ’dir. Daha çok 40 yaş üstü kadınlarda, tek memede belirli bölgede görülür.

Döngüsel olmayan mastaljinin altında çeşitli klinik problemler yatabilir:

Fibrokistik hastalık,

Fibroadenom,

Duktal ektazi,

Yağ nekrozu,

Sklerozan adenozis gibi meme ile ilgili nedenler,

Göğüs duvarının kas, kemik yapılarından kaynaklanan bozukluklar,

Tietze Sendromu,

Servikal radikülopati,

Psikolojik nedenler gibi meme dışı nedenler.

 

Mastalji Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Etkin ve uygun tedavi ile meme ağrılı kadınlarda yaşam kalitesi belirgin olarak yükselmektedir.

Sadece ağrı semptomu ile ortaya çıkan meme kanseri çok az sayıda olmasına rağmen tanı ve tedavinin dikkatli yapılması gerekir. 35 yaş üstündeki hastalara iki taraflı ultrasonografi ve mamografi çekilmelidir.

'PANİĞE KAPILMAYIN VE AMACINI AŞAN TEDAVİLERE EĞİLİM GÖSTERMEYİN. KÖTÜ HUYLU OLMAYAN BİR HASTALIK İÇİN YAN ETKİLERİ OLABİLECEK İLAÇLARIN KULLANILMASI VE HORMON ENGENİZLE OYNANMASI SAKINCALIDIR. DOKTORUNUZ TARAFINDAN SİZE AŞAMALI OLARAK EN AZ YAN ETKİLERE SAHİP TEDAVİLER ÖNERİLECEKTİR.'

Memeye mekanik destek, sıcak su masajları, karbohidrattan zengin yağdan fakir diet, bazı analjezik-antiinflamatuar (NSAİ) ajanlar (diclofenac gibi) tedavinin ilk basamağını oluşturur.

Bromokriptin, tamoxifen, danazol, progestin gibi hormonal ajanların da mastalji tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak, olası yan etkileri nedeniyle hormon tedavisi size son aşama olarak uygulanabilir. Danazol siklik mastaljide etkili FDA onaylı tek ajandır. Siklik progesteron tedavisi (10mg/gün medrogesterone veya 10mg/gün dihidroprogesterone 14-25. gün 6 siklus) tedavisi benign meme ağrıları için bir sonraki seçenek olabilir.

Vitex agnus castus (Agnucaston®) Bir tür meyve extresidir.

Etki mekanizması prolaktin inhibisyonu üzerinedir. Birçok kadın hastalığında kullanılmaktadır. Menstural hastalıklar, amenore, dismenore, premenstural sendrom, hiperprolaktinemi, infertilite, akne, menopoz gibi durumlarda kullanılmaktadır. 1-2 tablet/gün ardı ardına 3 siklus alındığında, ilaç etkileşimi ve yan etkisi minumum olarak rapor edilen bu ürün mastalji tedavisinde oldukça kabul görmektedir.

Lisurde maleate mastalji tedavisinde denenen yeni bir ajandır. Döngüsel mastaljide %60 iyileşme sağlamıştır, ancak döngüsel olmayan mastaljide cevap zayıftır. Mastektomi veya parsiyel mastektomi (meme ameliyatları) günümüzde mastaljinin tedavisinde kabul görmemektedir

 

Meme Kanserinin Vücuda Yayılması 

Kanser vücuda 3 değişik yolla yayılır. Bu yollar şunlardır;

Direkt komşuluk yoluyla,

Lenf damarları yoluyla,

Kan damarları yoluyla.

Kanserin ilk başladığı yerdeki kanserli dokuya primer (Orijinal) tümör denir. Kanserin lenf damarı, kan damarı ve direk yolla yayılarak dağıldığı ve yerleştiği yerdeki kanserli dokuya seconder  tümör denir. Bu tümöler metaztaz olarakda adlandırılır. Örneğin meme kanseri kemik dokusuna yayılmışsa buna metaztaz denir ve artık bu meme kanseri metaztatik meme kanseri olarak adlandırılır.

 

İyi Huylu Meme Hastalıkları 

Meme Hastalıkları ve en önemlisi de meme kanserleri kadınlarda en sık rastlanan hastalıklardan biridir. Bu nedenle bireylerin meme hastalıkları konusunda bilinçli ve uyanık olmaları gerekir. Bu konuyu saplantı haline getirmeyiniz. Ancak, bilgili ve tedbirli olunuz.

 

Meme hastalıklarından korunmak için kendim ne yapabilirim?

Kendi kendinize 20 yaşından itibaren aylık meme muayenesi 40 yaşından itibaren başlangıç mamografisi çekilmesi Doktorunuz tarafından periyodik meme muayenesi yapılması

 

Amerikan Kanser Derneği Meme Tarama Programı

20-40 yaş arasındaki kadınlar için…

Aylık kendi kendine meme muayenesi,

3 yılda bir doktorunuz tarafından meme muayenesi yapılması,

40 yaş ve üzeri kadınlarda,

Aylık meme muayenesi (kendi kendinize),

Yılda bir doktorunuz tarafından meme muayenesi,

Yılda bir mamografi (40 yaşından itibaren).

 

Mamografinin Doğruluğu Nedir?

Mamografi %85-90 oranında muayenede ele gelmeyen ve ultrasonografide görülmeyen kitleleri tespit etmeye yaramaktadır.

“Eyvah! Mememde kitle buldum”

Lütfen paniğe kapılmayınız. Memede tespit edilen kitlelerin %80 i iyi huyludur. Memedeki kitlelerin en sık nedenleri;

Fibrokistik hastalıklar,

Memede infeksiyon ya da travma,

Meme kanseri.

Memedeki İyi Huylu Kitlelerin En Sık Nedeni Nedir?

Sıklıkla karşımıza çıkan iyi huylu meme kitleleri,

Fibrokistik değişiklikler,

Meme kistleri,

Fibroadenomlar.

 

Kadınların büyük bölümde farklı boyutlarda fibrokistik değişiklikler vardır.Sıklıkla içindeki sıvının artması ile kistteki büyüme ile memede kitle hissi yaparlar. Menstrual dönemlerde bu kistler hormonların da etkisi ile daha da belirgin hale gelebilir. Bunlar içi sıvı dolu balon gibi de düşünülebilir.Fibrokistik değişim olan kadınlar tipik olarak periodik meme ağrıları yaşarlar, çünkü bu durum meme dokusunun vücuttaki aylık östrojen ve progesteron hormon değişimleri ile direkt olarak ilişkilidir. Her mensturasyon periyodu esnasında hormonal uyarımlar meme bezlerinin ve kanallarının büyümesine neden olur, bunun sonucunda meme su tutar ve meme dokusu bazen şişkinlik gösterir. Mensturasyon (adet kanaması) sırasında memede şişkinlik, ağrı, hassasiyet hissedilebilir ve ele kitleler gelebilir. Mensturasyon sonunda şişkinlik durumu da sona erer. Fibrokistik değişim semptomları menopozdan sonra genellikle sona ermekle beraber, kadının hormonu yerine koyma (hormon replacement) tedavisi görmesi durumunda devam edebilir.

Fibroadenomlar bir diğer sık karşılaşılan iyi huylu meme kitleleridir.Üreme dönemindeki kadınlarda sıklıkla ortaya çıkar. Sert, düzgün kenarlı ele gelebilen kitlelerdir.

 

Erkeklerde de Memede Kitle Olabilir Mi?

Erkeklerde memeyi büyüten, hassas ve genellikle de meme başı altında kitleye rastlanabilir. Bunlar jinekomasti adını alıp, tek memede ya da her iki memede görülebilir. Nadiren erkekte meme kanseri de gelişebilir.

Memedeki Kitle İnfeksiyon Bulgusu Olabilir Mi?

Bazen meme infeksiyonları kızarıklık, ısı artışı olsun veya olmasın ağrılı kitle ile kendini gösterebilir. Bunlar sıklıkla laktasyon (süt verme) döneminde karşımıza çıkan mastit şeklindeki infeksiyonlardır.

Mememde Kitle Tespit Edersem Ne Yapmalıyım?

Menstrual dönemde kitle tespit edilmişse, kitle menstruasyon bitiminde tekrar değerlendirilmelidir. Meme de elinize gelen bir kitle tespit ettiğinizde nedeni ne olursa olsun MUTLAKA doktorunuza başvurunuz.

Doktorunuza Başvurduğunuzda Neler Yapılacak?

Detaylı bir aile hikayesi alınacak (aile yakınlarınızda meme, rahim ve yumurtalık kanseri olup, olmadığı vb.),

Meme muayenesi yapılacak (her iki meme ve koltuk altlarını içeren),

Daha önce yaptırılmamışsa her iki memeye meme ultrasonografisi ve mammografi yaptırılacak,

Doktorunuz gerekli görürse, mevcut kitleyi cerrahi olarak çıkartıp, patolojiye gönderecek.

 

Prof. Dr. Bahadır Ege’nin Google Scholar üzerinden tüm bilimsel araştırma yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Bizimle iletişime geçin...

Kliniğimizi arayarak bilgi & randevu alabilir ya da tıbbi ikinci görüş formunu doldurarak Prof. Dr. Bahadır Ege'ye ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ