KOLON KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR!

Robotik Cerrahi, kolon kanseri tedavisinde uygulama olarak tercih edilebilir ve bu konuda deneyim çok önemlidir. 2012 yılından itibaren kolon ve rektum kanserini uygun hastalarda robotik cerrahi ile tedavi etmekteyim. Kolon kanserinden korunmanın en önemli yolu bol posalı diyet ve düzenli aralıklarla yaptırılan kolonoskopidir.

Prof. Dr. Bahadır Ege İmza

 

 

 

 ROBOTİK KANSER CERRAHİSİ

 

TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ
0533 239 32 81

 

 

 

 

Prof. Dr. Bahadır Ege

 

 

 

 

 

 

Robotik Kolon Kanseri Cerrahisi

Kolon Kanseri Ameliyatında da Vinci Robotik Cerrahi

Kolon Kanseri tüm kanserlerde erkeklerde üçüncü ve kadınlarda ise ikinci sıklıkta görülen kanserlerdir. Genellikle sinsi bir seyri vardır. Özellikle rektal kanama şikayetinin hemoroide (Basura) bağlanıp endoskopik muayenenin ihmal edilmesi durumunda hastalık ancak ileri evrelerinde tanınabilmektedir. En çok 50-75 yaşları arasında görülür. Kanser en çok sol kolonda yerleşir.

Robotik Kolon Kanseri Cerrahisi tedavisinde uygulama olarak tercih edilebilir ve bu konuda deneyim çok önemlidir. 2012 yılından itibaren kolon ve rektum kanserini uygun hastalarda robotik cerrahi ile tedavi etmekteyim.

Laparoskopik Cerrahi karın duvarına açılan küçük deliklerde (Trokar girişleri) laparoskopik cerrahi aletler kullanılarak ameliyatların yapılmasıdır. Özellikle reflü cerrahisi, obezite cerrahisi, kolon cerrahisi ve özelikle zor laparoskopik cerrahilerde (Daha önce açık ameliyat olmuş karın içi yapışıklığı olan hastalar, aşırı kilolu, akut enfeksiyonlu vakalar vb.) deneyimli ekibe ve geniş vaka serilerine sahiptir.

Robotik ve Laparoskopik Cerrahi uygulamalarında da deneyime sahip cerrahi ekibi laparoskopik olarak yapılan tüm ameliyatları robotik cerrahi ile de gerçekleştirilebilmektedir. Robotik cerrahinin gelişimi ile cerrahi hastalıkların tedavisinde Robot kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Robotik cerrahi bir çok cerrahi uygulamada sağladı görüntü kalitesi ve cerrahi aletlerin kullanımındaki kusursuzluk sayesinde dar alanlarda zorlu manipülasyonların başarılı bir şekilde yapılmasını sağladı.

 

 

 

 

 

 

Robotik Kanser Cerrahisi

Kolon Kanseri

ve Robotik Kolon Kanseri Cerrahisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 KOLON KANSERİ

 • Ailevi Faktörler (Kalıtım)
 • İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Crohn)
 • Çevresel ve Beslenmeye Ait faktörler (Yağ, Posadan Fakir Beslenme vb.)

 • Sol kolon tutulumunda ileus bulguları (bağırsak tıkanması) gelişebilir.
 • Her düzeyde tümörlerde makattan kanama ve kansızlık (anemi) şikayeti olabilir.

 • Erken tanı ile sağ kalım oranı artırılmıştır.
 • Özellikle 40 yaş üzeri makattan kanama şikayeti olanların öncelikle kanser olmadığı kanıtlanmalıdır. Bu hastalara kalın bağırsak grafileri ve/veya kolonoskopi yapılmalıdır (Kalın Bağırsağın Kamera ile İzlenmesi).
 • Kanser tarayan laboratuvar testlerinden (ca19-9, cea) yararlanılabilir.
 • Hastanın ve hastalığın durumuna göre tomografi ve ultrasonografi tanı için kullanılabilir.

 • Hastalığın yerleşimine göre kalın bağırsağın bir bölümü geride tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkartılır.
 • Hastalığın erken evrede (polip evresinde) endoskopik olarak tanınması durumunda ameliyat gerekmeksizin endoskopik olarak tedavi sağlanabilir.
 • Kalın bağırsak kanserleri en çok karaciğere yayılır, karaciğerdeki yayılım sınırlı ise (Karaciğerin bir lobunu tutmuş ve 5 den az ise) ameliyata karaciğer rezeksiyonu da eklenir (Hastalıklı kısmın çıkarılması).
 • Hastalığın durumuna göre hastaya ameliyat sonrası kemoterapi gerekebilir.

 • Senede 100 kadar kolon ve rektum kanseri vakası tedavi edilmektedir.
 • Rektum kanserlerinde uyguladığımız ameliyat öncesi radyoterapi ile hem ameliyat sonrası tam tedavi (Kür) oranı artmakta hem de stoma (Bağırsağın karına ağızlaştırılması) gereksinimi çok azalmaktadır.
 • Rektum kanserlerinde uyguladığımız total mezorektal eksizyon (bağırsak lenfatiklerinin tümüyle ve sistematik bir tarzda eksizyonu) yöntemi ile uzun vadede tümör eradikasyonu ve uzun yaşam sürelerine ulaşılabilmektedir.

 

 

 

Robotik Cerrahinin Avantajları:

 • Hastada en az kesi ile büyük ameliyatların yapılabilmesi.
 • Cerrahi robotik ekipmanların hareketlerinin hassas, kanama kontrolünün iyi yapılabiliniyor olması sebebi ile en az kan kaybı.
 • Cerrah kesi yerlerinin küçük olması ile daha az ağrı.
 • Ameliyat sonrası hızlı iyileşme ile hastanede kalış süresinin çok kısa olması.
 • Obez ve aşırı kilolu hastalarda açık ameliyat zorluğu, da Vinci robotik cerrahi ile ortadan kalkmıştır.
 • Daha iyi görüntü ve el becerisi sunabilen ekipmanlar ile açık cerrahi ve laparoskopik cerrahiden üstün.
 • 3 boyutlu görüntü ve yönetilebilir – büyütme özelliği olan kamera sayesinde cerrahi sahanın çok net olarak ayrım yapılabilmesi.
 • Robotik kolların insan el bileğine benzer hareket tarzı sayesinde insan elinin yapabileceği tüm fonksiyonların yapılabilmesi.
 • İnsan elinin istem dışı gerçekleştirdiği titremelerin robotik cerrahide görülmemesi.
 • Cerrahın ameliyatları oturarak yapması sonucunda, uzun süren ameliyatlarda  cerrahın konforun artması ve fiziksel stresin ortadan kalkması.

Robotik Cerrahinin En Sık Kullanıldığı Ameliyatlar:

 • Gastrektomi >> Mide Kanserleri
 • Sleeve gastrektomi >> Obezite Cerrahisi
 • Splenektomi >>> Dalak Hastalıkları
 • Paraözefagial Fıtık Cerrahisi >> Mide Fıtığı/ Reflü Cerrahisi
 • Sağ / Sol Kolektomi >> Sağ / Sol Kolon Kanserleri
 • Pankreatektomi >> Pankreas Kanserleri
 • Aşağı Anterior Rezeksiyon >> Rektum Kanserleri
 • Tek Port Kolesistektomi
 • Karın ve Kasık Fıtığı Ameliyatları
 • Rektal Prolapsus Ameliyatı

 

 

 

Gastrointestinal Cerrahi

Gastrointestinal kelimesi Latince’de sindirim sistemi anlamına gelir. Bu nedenle ağızdan anüse kadarki kısmı anlatmaktadır. Ancak günümüzde yemek borusu, mide ve ince bağırsak cerrahisini ve fıtık cerrahisini anlatmaktadır.  Özellikle mide kanseri ve mide hastalıkları ana başlığını oluşturur. Yarım yüz yıl önce mide ülser cerrahisi en çok yapılan cerrahiler arasında olmasına karşın günümüzde çok etkili mide ilaçlarının bulunmasıyla neredeyse yapılmaz hale gelmiştir. Ancak yaşam süresinin artmasıyla ileri yaş nüfusun  ve ağrı kesici kullanımının artmasına bağlı mide ülserleri ve delinmesine bağlı komplikasyon cerrahileri artmaktadır.

Detaylı İncele

 

 

Koloproktoloji Cerrahi

Karın içinde en büyük yeri kaplayan içi boş organ olan kolon biz hekimlerce yıllarca ihmal edilmiştir. Son dönemde yapılan çalışmalar ve buluşlar kolonun sadece dışkı atımında değil, bağışıklıktan psikolojik durumumuza kadar çok etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca insanda her iki cinste de en sık görülen kanserlerden birine sebep olmaktadır. Bu görülme sıklığında her geçen yıl içinde artış göstereceği tahmin edilmektedir. Endüstriyel beslenme, gıdalar üzerindeki kimyasalların artması kolon kanseri gelişini arttırmaktadır.  

Detaylı İncele